Sider med Tema Etikk .

Status Revisjon Bruker  
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 15 Dager siden
Short-term booking of campus areas Godkjent 4.8 (Mindre endring) Trond Øyum 22 Dager siden
Lån av lokaler Godkjent 12.7 (Mindre endring) Trond Øyum 22 Dager siden
Intellectual property rights Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 6.8 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 11.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 Måneder siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 13.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 4.6 Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Klagenemnda Godkjent 8.2 Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 3 Måneder siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Artists and musicians at NTNU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 7 Måneder siden
Leie Dokkhuset Godkjent 1.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 10 Måneder siden
The Research Ethics Committee Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 11 Måneder siden
Behandle personopplysninger i forskningsprosjekt Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 11 Måneder siden
Etikk ved NTNU Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 11 Måneder siden
Ethics at NTNU Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 11 Måneder siden