Sider med Tema Etikk .

Status Revisjon Bruker  
VIP-besøk Godkjent 1.7 (Mindre endring) Mads Saurstrø 10 Timer siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 6 Dager siden
Sidegjøremål Godkjent 5.1 Martine Årebråt Markussen 6 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 9.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Dager siden
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 7.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 13 Dager siden
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 14.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Artists and musicians at NTNU Godkjent 2.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Kulturinnslag på konferansen Godkjent 5.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Lån av lokaler Godkjent 13.2 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Finding a conference venue Godkjent 3.8 Anna Kittel 1 Måned siden
Venues for courses and conferences Godkjent 3.4 Anna Kittel 1 Måned siden
Lokaler til kurs og konferanser Godkjent 11.5 Anna Kittel 1 Måned siden
NTNU Brussels Office Godkjent 3.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Habilitet Godkjent 2.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 2 Måneder siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 5.2 Stine Thordarson Moltubakk 2 Måneder siden
Short-term booking of campus areas Godkjent 4.9 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Videomøte Godkjent 3.5 Andreas Aarlott 4 Måneder siden
Video conferencing Godkjent 2.1 Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden