Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.2 Harald Lenschow 1 Dag siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 7 Dager siden
PhD forms - IV Godkjent 1.5 Runa Nilssen 12 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 12 Dager siden
Follow-up during the PhD period Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 14 Dager siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 14 Dager siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.0 Heine Anders Skipenes 14 Dager siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 15 Dager siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 15 Dager siden
Joint doctoral degrees Godkjent 2.1 Gro Lurås 25 Dager siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 27 Dager siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 27 Dager siden
Illness and leave of absence - PhD Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Lage presentasjon Godkjent 13.6 Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
PhD agreement Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 1 Måned siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden