Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 2.1 Yngvild Nåvik 2 Dager siden
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 4.0 Vegard Stolpnessæter 2 Dager siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 6.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 Dager siden
Internasjonalisering - ansattpris Godkjent 2.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Likestilling - ansattpris Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Nyskaping og samarbeid med arbeidslivet - ansattpris Godkjent 1.9 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 15.7 Harald Lenschow 3 Dager siden
Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.9 Pernille Feilberg 3 Dager siden
Forskningsformidling - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Studieprogramråd for realfagsstudier i matematiske fag Godkjent 3.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Dager siden
Management regulations Godkjent 2.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Dager siden
Styringsreglement Godkjent 5.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 5 Dager siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 11.2 Morten Sylvester 5 Dager siden
LOSAM for SU Godkjent 5.8 (Mindre endring) Sissel Sæther 5 Dager siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 2.9 Sissel Sæther 5 Dager siden
Styret ved Institutt for fysikk Godkjent 7.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Dager siden