Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 29.6 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Dag siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.1 Ingrun Furuhaug 1 Dag siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 1 Dag siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 3.2 Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Dager siden
Ansettelsesutvalget ved SU Godkjent 3.1 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Dager siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Dager siden
Instituttledermøtet SU-fakultetet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Dager siden
Fakultetsstyret ved SU Godkjent 6.7 (Mindre endring) Pia Karoline Farstad Eriksen 3 Dager siden
Studenttillitsvalgte og kvalitetssikring – IDI Godkjent 8.1 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 3 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 5.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 3 Dager siden
Styringsreglement Godkjent 5.9 Jorunn Wessel 4 Dager siden
Management at NTNU Godkjent 6.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 13.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 12.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Prosjektstyre - campusutvikling Godkjent 4.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Dekanmøtet Godkjent 27.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Rektoratmøtet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 3.9 Elin Cecilie Balstad 4 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 4 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.8 Oddrun Husby 4 Dager siden