Sider med Tema Arbeidstid og fravær .

Status Revisjon Bruker  
Experts in Teamwork - for students Godkjent 11.4 (Mindre endring) Gunhild Gylland 3 Dager siden
Sykefravær Godkjent 10.1 (Mindre endring) Hilde Apneseth 2 Måneder siden
Sykt barn Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Behandle digital sykmelding Godkjent 3.4 (Mindre endring) Rune Haugen 2 Måneder siden
Overtid og avspasering Godkjent 4.6 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
Overtid Godkjent 6.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
Foreldrepermisjon Godkjent 8.7 Tonje Fiskaa Håvak 4 Måneder siden
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 3.8 Rune Haugen 5 Måneder siden
Ammepermisjon Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Permisjon ved militær- og sivilarbeidstjeneste Godkjent 3.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Fleksitid Godkjent 3.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Arbeidstid Godkjent 11.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Timeregistrering for NTNU IT Godkjent 5.0 Steivor Bjarghov 8 Måneder siden
Compassionate leave Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Seniorpolitikk ved NTNU Godkjent 4.1 Tore Hugubakken 8 Måneder siden
Sick child Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Måneder siden
Registrere arbeidstid Godkjent 9.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 9 Måneder siden
Register working hours Godkjent 1.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 9 Måneder siden
Registrere arbeidstid i Min Tid Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Leave of absence for breastfeeding Godkjent 1.1 Rune Haugen 9 Måneder siden