Sider med Tema Vaktmester .

Status Revisjon Bruker  
Avfall Godkjent 17.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Dager siden
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 4.9 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Kontakt vaktmester Godkjent 11.3 (Mindre endring) Trond Øyum 1 Måned siden
Varsling av sjenerende arbeid Godkjent 1.5 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 1 Måned siden
Duty officers and help on campus Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Hittegods Godkjent 2.8 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Lost and found Godkjent 2.4 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Meld inn feil - driftssaker og ombygging Godkjent 5.1 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Ombygging av lokaler Godkjent 4.1 (Mindre endring) Marte Valdimarsson 4 Måneder siden
Contact Custodial Services Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Gjenbruk av møbler Godkjent 4.6 (Mindre endring) Trond Øyum 8 Måneder siden
Håndtering av skadedyr Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Håndtering av vannlekkasje Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Håndtering av muggsopp Godkjent 1.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 1 År siden
Electrical systems and equipment Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Beskrivelse av driftsavdelingens tjenester Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Parker og utearealer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 4 År siden