Sider med Tema Vaktmester .

Status Revisjon Bruker  
Avfall Godkjent 16.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 2 Måneder siden
Contact Custodial Services Godkjent 2.9 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Kontakt vaktmester Godkjent 10.6 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Meld inn feil - driftssaker og ombygging Godkjent 4.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 3 Måneder siden
VVS-tjenester Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 3 Måneder siden
Electrical systems and equipment Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 4 Måneder siden
Utkobling av branndetektorer i NTNU-eide bygg Godkjent 2.3 (Mindre endring) Trond Øyum 5 Måneder siden
Tjenestebeskrivelser for campusservice Godkjent 4.2 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 5 Måneder siden
Ombygging av lokaler Godkjent 3.6 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 6 Måneder siden
Håndtering av muggsopp Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Håndtering av skadedyr Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Håndtering av vannlekkasje Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 7 Måneder siden
Duty officers and help on campus Godkjent 2.4 (Mindre endring) Trond Øyum 7 Måneder siden
Lost and found Godkjent 2.3 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden
Hittegods Godkjent 2.7 (Mindre endring) Trond Øyum 10 Måneder siden
Beskrivelse av driftsavdelingens tjenester Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 År siden
Gjenbruk av møbler Godkjent 4.3 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 2 År siden
Parker og utearealer Godkjent 1.8 (Mindre endring) Sidsel Kristiansen 2 År siden