Sider med Tema IT-hjelp .

Status Revisjon Bruker  
Informasjonssikkerhet Godkjent 4.2 Tore Hugubakken 6 Timer siden
Koble til nettverksområde med Linux Godkjent 6.9 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Koble til nettverksområde med Mac OS X Godkjent 6.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Koble til nettverksområde med Windows Godkjent 9.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Video Conference with Adobe Connect Godkjent 1.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Matlab for employees Godkjent 6.8 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Matlab for ansatte Godkjent 11.2 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Matlab for students Godkjent 6.1 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Matlab for studenter Godkjent 12.9 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Connect to your home directory via Linux Godkjent 3.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter Godkjent 6.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
Wireless network Godkjent 3.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
LabVIEW Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Dag siden
NAG Numeric Subroutine Library Godkjent 4.2 Knut Lambrigt Vik 3 Dager siden
NAG numeriske subrutinebibliotek Godkjent 8.5 Knut Lambrigt Vik 3 Dager siden
Orakel Support Services Godkjent 7.2 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Dager siden
Orakeltjenesten Godkjent 15.7 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Dager siden
Digital school exam - for students Godkjent 4.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 3 Dager siden
Bloggtjenesten Godkjent 5.0 (Mindre endring) Tore Hugubakken 3 Dager siden
LabVIEW Godkjent 7.4 (Mindre endring) Thomas Misje 8 Dager siden