Sider med Tema Prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Timeregistrering og godkjenning i iAccess Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 11 Timer siden
Horizon 2020 Godkjent 4.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 15 Timer siden
Horisont 2020 Godkjent 9.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 15 Timer siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 4.8 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Prosjektstyring i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.2 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Maconomy Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Maconomy Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.8 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 8 Dager siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 12 Dager siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Leiestedsbelastning i prosjekt Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 25 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 25 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 25 Dager siden
Sponsored and commission-based activity - BOA Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 25 Dager siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 28 Dager siden