Sider med Tema Prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 10 Timer siden
Horizon 2020 Godkjent 4.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 14 Dager siden
Horisont 2020 Godkjent 9.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 14 Dager siden
Nettbutikk-prosjektet Godkjent 1.0 Thomas Misje 20 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.1 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 22 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 59.9 Elin Merete Bjørgen 22 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.3 Kristina Jones 24 Dager siden
Studieplanprosessen Godkjent 7.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Logging hours in the Maconomy-portal Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 1 Måned siden
Horizon 2020 - courses and training Godkjent 4.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Økonomirapporter i Maconomy Godkjent 5.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Maconomy Godkjent 4.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
NTNU-egeninformasjon til prosjektsøknader Godkjent 4.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Beregne og budsjettere insentivmidler EU i Maconomy Godkjent 3.2 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Opprette og avslutte internprosjekter Godkjent 3.1 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 2 Måneder siden
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 21.8 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden