Sider med Tema Bestille .

Status Revisjon Bruker  
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 13.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden
Contact your orderer Godkjent 7.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 37.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Kontakt Bestillerenheten ved MH-fakultetet Godkjent 7.1 Kristina Jones 7 Dager siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 10 Dager siden
Nettbutikk Godkjent 5.8 Thomas Misje 11 Dager siden
Nettbutikk - rutiner for Billett Godkjent 1.1 Thomas Misje 12 Dager siden
Nettbutikk - rutiner for butikksjef Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 12 Dager siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 13 Dager siden
Anskaffelser Godkjent 7.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 13 Dager siden
Skilt og merking Godkjent 10.5 Emil Westly Keiseraas 14 Dager siden
Nettbutikk - rutiner for butikkmedarbeider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Thomas Misje 14 Dager siden
Nettbutikk-prosjektet Godkjent 1.0 Thomas Misje 17 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 59.9 Elin Merete Bjørgen 19 Dager siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 21 Dager siden
NTNU gifts and merchandise Godkjent 2.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 26 Dager siden
Kjøpe NTNU-produkter Godkjent 7.8 Cecilie Dibbern Lydersen 26 Dager siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Anskaffelser over 500 000 Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden