Sider med Tema Administrativt .

Status Revisjon Bruker  
FS - Person Godkjent 2.5 Anette Knutsen 1 Dag siden
FS - EVU Godkjent 1.3 Anette Knutsen 1 Dag siden
FS - Kursmateriell Godkjent 1.7 Anette Knutsen 1 Dag siden
FS - Undervisningsadministrasjon Godkjent 1.2 Anette Knutsen 1 Dag siden
FS - Brukerveiledninger Godkjent 2.6 Anette Knutsen 1 Dag siden
FS - Utdanningsplan Godkjent 2.4 Anette Knutsen 1 Dag siden
Studieplanrevisjon - for fakultetsadministrator Godkjent 2.1 Christian Moen Fjære 1 Dag siden
Produsere vitnemål Godkjent 10.9 Anette Knutsen 1 Dag siden
FS - Opptak Godkjent 1.4 Anette Knutsen 2 Dager siden
FS - Grader og vitnemål Godkjent 1.5 Anette Knutsen 2 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 1.9 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet (HF) Godkjent 1.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 2 Dager siden
FS - Registrere klage på karakter Godkjent 5.1 Anette Knutsen 2 Dager siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 5.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Dager siden
Administrasjon ved IKP Godkjent 5.1 Gro Mogseth 3 Dager siden
FS - PhD administrasjon Godkjent 1.6 Anette Knutsen 3 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.2 Ivar Skjåk Nordrum 4 Dager siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.0 Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Saksbehandling i Lydia for team Godkjent 3.6 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Dager siden
Saksbehandling i Lydia for Servicesenter for eiendom Godkjent 6.6 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Dager siden