Sider med Tema Administrativt .

Status Revisjon Bruker  
HR-medarbeidere ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for økonomi Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for naturvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk Godkjent 1.5 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 11 Timer siden
HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen Godkjent 1.7 Jorunn Wessel 11 Timer siden
Timeregistrering og godkjenning i iAccess Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 11 Timer siden
BEVISST brukerstøtte Godkjent 13.1 Gry Jordet Kibsgaard 12 Timer siden
Planlegge studieprogram Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 14 Timer siden
LOSAM - Økonomi - eiendom - campus Godkjent 28.1 Jens Petter Nygård 1 Dag siden
HSE coordinators Godkjent 7.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 4.8 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Prosjektstyring i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 36.7 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Dag siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 12.2 Rune Haugen 1 Dag siden