Sider med Tema Administrativt .

Status Revisjon Bruker  
DOKU test 1 Godkjent 9.4 Espen Bysting 2 Dager siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 22.5 Unni Merete Salminen 2 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 11.8 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 3 Dager siden
HR-medarbeidere Godkjent 31.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 3 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 53.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 4 Dager siden
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 8.2 Roger Skjelbakken 4 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 33.8 Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 2.7 Gunnhild Oftedal 6 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 23.1 Oddrun Husby 6 Dager siden
Personvern Godkjent 2.0 Tore Hugubakken 9 Dager siden
Arbeidstrening Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Dager siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 29.8 Bjarne Anders Lein 10 Dager siden
Valg ved AD Godkjent 3.9 Ole Tolstad 11 Dager siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 4.3 Bernt Skjemstad 12 Dager siden
Arbeidsvilkår for ansatte Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
Human resources policy for NTNU Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 12 Dager siden
Contact your orderer Godkjent 5.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 12 Dager siden
Nettbutikk-prosjektet Godkjent 3.9 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 13 Dager siden
EPT fitness activities Godkjent 10.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 16 Dager siden
Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere Godkjent 12.2 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 18 Dager siden