Sider med Tema Administrativt .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.0 Nina Kotte 22 Timer siden
Contact your orderer Godkjent 6.6 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 35.7 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 58.1 Elin Merete Bjørgen 2 Dager siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 25.2 Unni Merete Salminen 2 Dager siden
Informasjon for studenter på musikkvitenskap Godkjent 3.7 Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 11.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 13.7 Gry Kvarme-Joakimsen 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 13.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 4 Dager siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 7.9 Elin Cecilie Balstad 4 Dager siden
Contact your Safety representative Godkjent 6.6 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 7 Dager siden
God informasjonssikkerhet på arbeidsplassen - Vakt og service Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 7 Dager siden
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 6.8 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 8 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 2.6 Oddrun Husby 8 Dager siden
Klagenemnda Godkjent 7.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 9 Dager siden
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 2.2 Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 10 Dager siden
Studieplanprosessen - fremdrift og milepæler Godkjent 3.8 Hege Barreth Jacobsen 10 Dager siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 5.4 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 12 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 20.1 Elin Merete Bjørgen 12 Dager siden