Sider med Tema Forskningsmidler .

Status Revisjon Bruker  
Søke SFF Godkjent 2.0 Kai Torgeir Dragland 9 Timer siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 3 Dager siden
Horizon 2020 Godkjent 4.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Horisont 2020 Godkjent 9.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Dager siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.3 Kristina Jones 20 Dager siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 24 Dager siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 25 Dager siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 25 Dager siden
EU advisors Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 26 Dager siden
Søk stipend og legater fra NTNU Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 26 Dager siden
EØS midler Godkjent 1.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden
Horizon 2020 - courses and training Godkjent 4.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 Måneder siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 4 Måneder siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.8 Kristina Jones 5 Måneder siden