Sider med Tema Forskningsmidler .

Status Revisjon Bruker  
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 1.9 Pia Karoline Farstad Eriksen 12 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 19 Dager siden
EU advisors Godkjent 4.6 Thomas Aarnseth 1 Måned siden
EU rådgivere Godkjent 7.5 Thomas Aarnseth 1 Måned siden
Faculty Research Grants - HF Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Interne forskingsmidlar ved HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
Horisont 2020 Godkjent 9.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Horizon 2020 Godkjent 4.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 1 Måned siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 7.8 Kristina Jones 2 Måneder siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 5.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 7.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Måneder siden
Utvikle søknad om eksterne midler - BOA - HF Godkjent 1.6 Thomas Aarnseth 4 Måneder siden
Apply for project establishment grants Godkjent 3.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 6.2 Kristina Jones 4 Måneder siden
Case - NFR budsjett Godkjent 3.7 Magnhild Tangvik 4 Måneder siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 5 Måneder siden
Staff mobility Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 5 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden