Sider med Tema Forskningsmidler .

Status Revisjon Bruker  
Horisont 2020 - prosess- og rutinebeskrivelser for deltakelse Godkjent 3.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.9 Mai Hege Stokke 5 Dager siden
Søke SFF Godkjent 2.3 Gunnhild Oftedal 15 Dager siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.5 Torstein Høe 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Apply for Erasmus Global mobility funding Godkjent 2.9 Torstein Høe 1 Måned siden
Impartiality Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.6 Kristina Jones 2 Måneder siden
ErasmusPlus Programme 2014 to 2021 Godkjent 2.4 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
ErasmusPluss programmet 2014 til 2021 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Interne prosedyrer for Erasmus Mundus søknader Godkjent 1.3 (Mindre endring) Torstein Høe 2 Måneder siden
Horizon 2020 Godkjent 4.7 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Horisont 2020 Godkjent 9.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Senter for fremragende utdanning Godkjent 8.3 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 6.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 7.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere - IE Godkjent 2.0 Therese Mjøen 3 Måneder siden
How to get European Funding at The Faculty of Medicine and Health Sciences - MH Godkjent 6.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 4 Måneder siden
Forskningsmidler - NV Godkjent 2.5 Per Henning 4 Måneder siden