Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Department seminars - IBT Godkjent 58.0 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 3 Dager siden
Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge Godkjent 6.6 Kristina Jones 4 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 17.9 Harald Lenschow 6 Dager siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.5 May Karin Dyrendahl 13 Dager siden
Finansiering - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 3.0 May Karin Dyrendahl 18 Dager siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 20 Dager siden
Centre for Excellence in Education Godkjent 5.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 25 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.3 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Work with genetically modified organisms Godkjent 1.7 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Søk om eksterne forskningsmidler - HF Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.6 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 1 Måned siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 4.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 1 Måned siden
Gemini-senter Godkjent 2.5 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Datahåndteringsplan Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Horizon 2020 - focus areas Godkjent 1.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Horisont 2020 - fokusområder Godkjent 4.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Leiested Godkjent 4.1 Lise Trondsen Sagdahl 2 Måneder siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 2 Måneder siden