Sider med Tema Bibliotektjenester .

Status Revisjon Bruker  
Bruke og referere til kilder Godkjent 7.3 Liv Gaustad 11 Dager siden
Using and citing sources Godkjent 4.0 Liv Gaustad 11 Dager siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 5.2 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 12 Dager siden
Sign in to Oria Godkjent 2.7 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 17 Dager siden
Logge på Oria Godkjent 3.6 (Mindre endring) Idun Knutsdatter Østerdal 17 Dager siden
Copyright for academic staff Godkjent 3.2 Anne Lillevoll Lorange 25 Dager siden
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 4.0 Anne Lillevoll Lorange 25 Dager siden
Courses and help from the library Godkjent 3.6 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 5.0 Stine Thordarson Moltubakk 1 Måned siden
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.5 Nina Andersen 1 Måned siden
SciFinder Godkjent 2.9 Roar Storleer 1 Måned siden
SciFinder Godkjent 2.9 Roar Storleer 1 Måned siden
Standarder Godkjent 10.4 Roar Storleer 1 Måned siden
Standards Godkjent 5.8 Roar Storleer 1 Måned siden
Opphavsrett for forelesere Godkjent 7.2 Anne Lillevoll Lorange 1 Måned siden
Use the library databases Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anja Johansen 2 Måneder siden
Bruke bibliotekets databaser Godkjent 4.3 (Mindre endring) Anja Johansen 2 Måneder siden
Finne kilder Godkjent 25.5 (Mindre endring) Anja Johansen 2 Måneder siden
Finding sources Godkjent 7.4 Anja Johansen 2 Måneder siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 16.8 Anja Johansen 2 Måneder siden