Sider med Tema Undervisning .

Status Revisjon Bruker  
Legeutdanning i Nord-Trøndelag Godkjent 1.8 Anne Nylund 2 Dager siden
Få hjelp med AV-utstyr Godkjent 3.5 Tore Hugubakken 2 Dager siden
Computer labs at NV Godkjent 3.0 (Mindre endring) Magnar Hole 4 Dager siden
Datasaler ved NV Godkjent 4.6 (Mindre endring) Magnar Hole 4 Dager siden
Digitale læringsressurser - LOR Godkjent 1.6 Stig Owe Olsen 5 Dager siden
Experts in Teamwork - for village supervisors Godkjent 11.6 (Mindre endring) Thomas Christian Espenes 5 Dager siden
Eksperter i team - for landsbyledere Godkjent 14.0 (Mindre endring) Thomas Christian Espenes 5 Dager siden
Eksperter i team Godkjent 11.0 (Mindre endring) Thomas Christian Espenes 6 Dager siden
Innovative læringsarealer Godkjent 6.4 Tonje Mogstad Høivik 6 Dager siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 9 Dager siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 5.7 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 9 Dager siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 9 Dager siden
Blackborad - Organizing the grade center Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 9 Dager siden
PBL-portalen - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 10 Dager siden
Create a survey about educational quality for students Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 11 Dager siden
Utdanningskvalitet for emneansvarlige - NV Godkjent 3.9 Per Henning 11 Dager siden
Blackboard - Levere inn oppgaver og prøver Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 11 Dager siden
Interaktive læringsarealer Godkjent 2.7 Tonje Mogstad Høivik 11 Dager siden
Blackboard - My grades Godkjent 1.7 Martin Laksholm 12 Dager siden
Blackboard - Videokonferanse med Collaborate Ultra Godkjent 1.8 Kari Anne Flem Røren 12 Dager siden