Sider med Tema Undervisning .

Status Revisjon Bruker  
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 13.6 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 4 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 22.0 Ivar Skjåk Nordrum 8 Dager siden
Blackboard - Piazza tool Godkjent 1.0 Tone Kvenild 10 Dager siden
Blackboard - Piazza Godkjent 1.0 Tone Kvenild 10 Dager siden
For undervisere ved medisinstudiet - MH Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 12 Dager siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 14.5 Ivar Skjåk Nordrum 12 Dager siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 14 Dager siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 2.8 Marit Kristine Berntsen 15 Dager siden
Eksperter i team - for landsbyledere Godkjent 16.8 (Mindre endring) Gunhild Gylland 15 Dager siden
Experts in Teamwork - for village supervisors Godkjent 13.4 Gunhild Gylland 15 Dager siden
Tverrcampusundervisning i sanntid Godkjent 3.1 Kari Anne Flem Røren 16 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 43.0 Mona Dalland Stormo 16 Dager siden
Experts in Teamwork Godkjent 10.8 (Mindre endring) Gunhild Gylland 16 Dager siden
Eksperter i team Godkjent 13.8 Gunhild Gylland 16 Dager siden
Tidslinje for utvikling av medisinstudiet ved NTNU Godkjent 12.3 Ivar Skjåk Nordrum 18 Dager siden
Studieprogramråd for Datateknologi og informatikk (master) Godkjent 5.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 21 Dager siden
Blackboard - Bli kjent med Collaborate Godkjent 2.0 Kari Anne Flem Røren 21 Dager siden
Blackboard - Introduction to Collaborate Godkjent 1.5 Kari Anne Flem Røren 21 Dager siden
NVivo Godkjent 3.3 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 25 Dager siden
Facilitating learning through webinars Godkjent 3.3 Kari Anne Flem Røren 25 Dager siden