Sider med Tema Undervisning .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Oversikt over vurderingssenteret Godkjent 1.1 Mari Jeanette Pukstad 2 Dager siden
Blackboard - Self and peer assessment Godkjent 1.2 Sissel Arhaug Basso 2 Dager siden
Blackboard - Verktøyet for innholdsredigering Godkjent 2.0 Christian Moen Fjære 2 Dager siden
Blackboard - The content editor Godkjent 1.1 Christian Moen Fjære 2 Dager siden
Blackboard - Copying moving and deleting content Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Hente ut liste over studenter Godkjent 1.5 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Export list of students Godkjent 1.4 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Using the calendar Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Bruke kalenderen Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Using rubrics Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Spørsmålstyper til prøver og undersøkelser Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Question types for tests and surveys Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Opprette prøver og undersøkelser Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Creating tests and surveys Godkjent 1.2 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Video conferencing with Collaborate Ultra Godkjent 1.2 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Videokonferanse med Collaborate Ultra Godkjent 1.5 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Opprette og bruke diskusjonsforum Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Creating and using discussion forums Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 3 Dager siden
Blackboard - Kopiere flytte og slette innhold Godkjent 1.3 Christian Moen Fjære 4 Dager siden
Blackboard - Item and blank page Godkjent 1.7 Christian Moen Fjære 4 Dager siden