Sider med Tema Undervisning .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 57.1 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 1 Dag siden
Blackboard - Gjennomføre vurdering Godkjent 2.0 Steinar Hov 2 Dager siden
Blackboard - Assessing course work Godkjent 1.7 Steinar Hov 2 Dager siden
Dokumentbibliotek for medisinstudiet - MH Godkjent 18.2 Ivar Skjåk Nordrum 3 Dager siden
Undervisningsformer i medisinstudiet Godkjent 27.0 Ivar Skjåk Nordrum 8 Dager siden
Team-based learning Godkjent 1.5 Amelia Dixie Matre 8 Dager siden
NTNU Link - Desentralisert legeutdanning Godkjent 12.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 9 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 12 Dager siden
Om medisinstudiet - for undervisere og andre ansatte - MH Godkjent 20.2 (Mindre endring) Ivar Skjåk Nordrum 12 Dager siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 18.3 Sølvi Seljeflot 14 Dager siden
Eksperter i team Godkjent 14.5 (Mindre endring) Gunhild Gylland 16 Dager siden
Experts in Teamwork Godkjent 11.5 (Mindre endring) Gunhild Gylland 16 Dager siden
Suitability assessment Godkjent 2.5 Kjersti Møller 16 Dager siden
Teambasert læring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 19 Dager siden
Flercampusundervisning Godkjent 1.5 Amanda Johansen 1 Måned siden
Cross campus courses Godkjent 1.9 Amanda Johansen 1 Måned siden
Blackboard - Export and copy courses Godkjent 1.5 Steinar Hov 1 Måned siden
Blackboard - Eksporter og kopier emner Godkjent 2.3 Steinar Hov 1 Måned siden
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Lærerallokering IFY Godkjent 10.1 Peder Kristian Brenne 1 Måned siden