Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 2 Minutt siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 17 Timer siden
Produsere vitnemål Godkjent 11.6 Anette Knutsen 1 Dag siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.5 Anette Knutsen 1 Dag siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.0 Ida Johanne Ulseth 2 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Dager siden
Permitted examination aids Godkjent 3.2 Anette Knutsen 4 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 4 Dager siden
Utsatt eksamen - kont Godkjent 10.3 Anette Knutsen 9 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 51.8 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 9 Dager siden
Begrunnelse og klage Godkjent 22.9 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.6 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 10 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 10 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 13 Dager siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 14 Dager siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 14 Dager siden
Student ved IDI Godkjent 18.6 Ingrid Island 16 Dager siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.6 Tora Benestad Ulstein 17 Dager siden
Manually graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 20 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 20 Dager siden