Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 33.4 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 22 Timer siden
Eksamen - Ofte stilte spørsmål for studenter Godkjent 2.9 Anette Knutsen 23 Timer siden
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 1 Dag siden
Grading in Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 1 Dag siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 1.8 Miriam Nesbø 1 Dag siden
FAQ - digital home exam - for students Godkjent 1.3 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Dag siden
FAQ - Digital school exam - for students Godkjent 1.2 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Dag siden
Spørsmål og svar om digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Dag siden
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Godkjent 3.0 Miriam Nesbø 2 Dager siden
Digital exam - scanning as a supplement - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Digital eksamen - eksamensark som skal skannes Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 2 Dager siden
Digital school exam - for students Godkjent 7.7 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 2 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 11.4 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 2 Dager siden
Use of appendix in question sets in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.1 Miriam Nesbø 2 Dager siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.3 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 2 Dager siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 5.3 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 2 Dager siden
Digital registrering av sensur - for administrativt ansatte Godkjent 1.5 Miriam Nesbø 2 Dager siden
Plagieringskontroll ved NTNU Godkjent 3.2 Berit Danielsen 3 Dager siden
Log in to Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 2.5 Miriam Nesbø 3 Dager siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Miriam Nesbø 3 Dager siden