Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Begrunnelse og klage Godkjent 19.8 Anette Knutsen 3 Timer siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 30.6 (Mindre endring) Simen-Andreas Gjerde 1 Dag siden
Transcript of records Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anette Knutsen 3 Dager siden
Karakterutskrift Godkjent 2.2 Anette Knutsen 3 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 4.3 Ragnhild Lier 4 Dager siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 12.7 Kristina Jones 4 Dager siden
Eksamensrammeverk ved medisinstudiet Godkjent 1.8 Kristina Jones 5 Dager siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 3.0 Ida Johanne Ulseth 6 Dager siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 3.9 (Mindre endring) Hanne Kristin Berg 6 Dager siden
Digital skoleeksamen - for vitenskapelig ansatte Godkjent 7.5 (Mindre endring) Hanne Kristin Berg 7 Dager siden
Digital school exam - for students Godkjent 7.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 7 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 10.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 7 Dager siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 3.2 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 10 Dager siden
Digital hjemmeeksamen - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 Hanne Kristin Berg 11 Dager siden
Digital skoleeksamen - for administrativt ansatte Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 11 Dager siden
Eksamenslokaler Godkjent 3.0 Hanne Kristin Berg 11 Dager siden
Explanation of grades and appeals Godkjent 8.7 Anette Knutsen 11 Dager siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 5.2 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 12 Dager siden
Exam - Frequently asked questions for students Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 13 Dager siden