Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Datagrunnlag - HUMSAM Godkjent 4.2 Jo Esten Hafsmo 6 Timer siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 13.1 Lars Trovatten Grønflaten 8 Timer siden
Skype for Business - for employees Godkjent 3.1 (Mindre endring) Magnar Hole 8 Timer siden
Skype for Business - for ansatte Godkjent 3.3 (Mindre endring) Magnar Hole 8 Timer siden
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 5.2 Kristina Jones 8 Timer siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 9 Timer siden
Blackboard - Vurdere ikke-digitale besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 6.2 Kristina Jones 9 Timer siden
Blackboard - Overstyre en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Blackboard - Redigere en vurdering Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Blackboard - Vurdere gruppebesvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Blackboard - Vurdere individuelle besvarelser Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Blackboard - Vurdere besvarelser - en innledning Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Timer siden
Anskaffelser Godkjent 7.8 (Mindre endring) Felix Seifert 10 Timer siden
Software overview Godkjent 44.4 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Programvareoversikt Godkjent 47.6 Jan Ole Waagen 10 Timer siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 12 Timer siden
Recording studios for sound and video Godkjent 3.4 (Mindre endring) Amelia Dixie Matre 12 Timer siden
Opptaksstudioer for lyd og video Godkjent 2.8 Amelia Dixie Matre 13 Timer siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Ålesund Godkjent 2.8 Ann-Kristin Haram Maridal 13 Timer siden