Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Horisont 2020 Godkjent 8.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 12 Timer siden
Horizon 2020 Godkjent 4.0 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 12 Timer siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.4 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 12 Timer siden
Staff mobility Godkjent 1.8 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 12 Timer siden
Bruke Zotero Godkjent 10.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Timer siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 5.5 Anne Lillevoll Lorange 12 Timer siden
Download software for employees Godkjent 5.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Timer siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Timer siden
Finansiering av helseforskning Godkjent 2.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 12 Timer siden
Ready-made presentations about NTNU Godkjent 10.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Timer siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 16.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 13 Timer siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.1 Hanne Kristin Berg 13 Timer siden
Digital skoleeksamen - for vitenskapelig ansatte Godkjent 8.2 Hanne Kristin Berg 13 Timer siden
Kom i gang med digital eksamen Godkjent 6.0 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 13 Timer siden
Lokale superbrukere i Machform Godkjent 2.3 Harald Bruland 13 Timer siden
Styrevalg Godkjent 22.1 Kristin Wergeland Brekke 13 Timer siden
Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM Godkjent 31.9 Jorunn Wessel 14 Timer siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 1.7 Arve Bremseth 15 Timer siden
Tilsettingsrådet ved SU Godkjent 2.9 (Mindre endring) Sissel Sæther 15 Timer siden
LOSAM for bibliotek og utdanning Godkjent 26.0 Unni Merete Salminen 16 Timer siden