Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.4 Aleksander Eikeland 4 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 12.7 Harald Lenschow 5 Timer siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 8.6 Hege Barreth Jacobsen 5 Timer siden
Kvikklunsj Godkjent 4.0 Roger Skjelbakken 8 Timer siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 33.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 8 Timer siden
Recording hours in Min Tid Godkjent 2.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 8 Timer siden
Eksponeringsregister Godkjent 9.8 (Mindre endring) Arve Johansen 8 Timer siden
Registrere arbeidstid i Min Tid Godkjent 4.8 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 8 Timer siden
Refusjon av personlige utlegg Godkjent 12.9 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 8 Timer siden
Plagiarism control - Using Urkund in Blackboard Godkjent 1.4 (Mindre endring) Markus Kvammen 9 Timer siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard Godkjent 1.8 (Mindre endring) Markus Kvammen 9 Timer siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 3.2 (Mindre endring) Bernt Skjemstad 10 Timer siden
Laboratorieutstyr Godkjent 9.5 Halvor Johan Steine 19 Timer siden
Finn ditt verneombud Godkjent 37.4 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 19 Timer siden
Inkluderende arbeidsliv Godkjent 16.2 (Mindre endring) Kristin Lysklett 20 Timer siden
Søk støtte til kompetanseheving innen utdanning og forskning ved IE Godkjent 1.4 Gunnhild Oftedal 1 Dag siden
Rutiner ved godkjenning av reisesøknader - IE Godkjent 1.2 Gunnhild Oftedal 1 Dag siden
E-post på iPhone og iPad for ansatte Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tore Stensaker Tefre 1 Dag siden
Søk støtte til reiser mellom NTNU campus - IE Godkjent 1.9 Gunnhild Oftedal 1 Dag siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 25.3 Øyvind Buljo 1 Dag siden