Sider med Tema Forskningsprosess .

Status Revisjon Bruker  
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 5 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 5 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 5 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 5 Dager siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 8 Dager siden
Data management plan Godkjent 4.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.0 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 2.2 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Arkivere forskningsdata Godkjent 2.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Research data repository Godkjent 1.8 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Impartiality Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 Måneder siden
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 4.9 Nina Andersen 3 Måneder siden
EU advisors Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 4 Måneder siden
Søk om eksterne forskningsmidler - SU Godkjent 2.0 Pia Karoline Farstad Eriksen 5 Måneder siden
Prosjektprosessen ved ISM Godkjent 5.5 (Mindre endring) Hanne Strypet 8 Måneder siden
Research at IKP Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Mogseth 8 Måneder siden
Prosjektstøtte for forskere ved MH Godkjent 1.9 (Mindre endring) Kristina Jones 10 Måneder siden
Collection of personal data for research projects Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden