Sider med Tema Ansette medarbeider .

Status Revisjon Bruker  
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.3 Oddrun Husby 12 Timer siden
Automatisk e-post til nye brukere Godkjent 1.8 Guro Kristiane Berge Vistad 1 Dag siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 6 Dager siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 16.9 Guro Kristiane Berge Vistad 16 Dager siden
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Godkjent 10.2 (Mindre endring) Gabriel Alfnes 17 Dager siden
Tilsetting og endring av stilling - skjema for HR - MH Godkjent 2.9 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 25.1 Oddrun Husby 1 Måned siden
Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid Godkjent 5.4 Rune Haugen 1 Måned siden
Working conditions for employees Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Rekruttering - HR - MH Godkjent 3.2 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
PhD at the Department of Physics Godkjent 6.4 Erlend Kirkbakk Tronstad 2 Måneder siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.2 Harald Lenschow 2 Måneder siden
Oppdragstakeravtale for eksterne oppdragstakere Godkjent 12.5 Bjarne Anders Lein 2 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 4 Måneder siden
Administrere tilganger Godkjent 2.9 Guro Kristiane Berge Vistad 4 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 5 Måneder siden
Ansettelsesråd ved NV-fakultetet Godkjent 2.3 Per Henning 5 Måneder siden