Sider med Tema System .

Status Revisjon Bruker  
Databehandleravtale Godkjent 5.2 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 4 Dager siden
Basware CM - kontrakt Godkjent 7.0 Per Henning 7 Dager siden
Self-help library Godkjent 4.4 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 11 Dager siden
Studentweb Godkjent 7.3 Anette Knutsen 1 Måned siden
FS Programkiosk Godkjent 4.8 Anette Knutsen 1 Måned siden
Utredninger og høringer om etter- og videreutdanning Godkjent 5.5 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Eksportere arbeidsavtale fra ePhorte Outlook Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - sak- og arkivsystem Godkjent 23.3 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Reinstallasjon av ePhorte Outlook etter utrulling av Office 365 Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Eksportere og arkivere e-post i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Opprette utgående dokument i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Opprette saksmappe i ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
Få tilgang til ePhorte Outlook Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte Outlook Godkjent 1.1 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Tilgangskode - arkivdel - hjemmel - klassering Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Sette inn vedlegg fra en annen journalpost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Sende kopi med epost Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Sammenstille dokumenter i en sak til en fil Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Knytte sammen utgående svar med inngående brev Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden
ePhorte - Importere filer fra disk Godkjent 1.0 Ole Henrik Hunstad Vik 1 Måned siden