Sider med Tema Planlegge studiet .

Status Revisjon Bruker  
Parental leave for employees at Kavli Institute AD and NV Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Dag siden
Studieplaner for MH-fakultetet Godkjent 3.8 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Types of leave Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Compassionate leave Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Velferdspermisjon Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Postponing parental leave Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Parental leave Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Helping children adjust to preschool or after-school care Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Tilvenning i barnehage og skolefritidsordning Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Utsette foreldrepermisjonen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Foreldrepermisjon Godkjent 7.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Care for close family members Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Absence due to illness Godkjent 3.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Omsorg for nære pårørende Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 15 Dager siden
Master i bygg- og miljøteknikk - studieinformasjon Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 16 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 4.4 Sølvi Bente Sønvisen 20 Dager siden
Trykking av oppgaver Godkjent 6.5 Tore Hugubakken 20 Dager siden
Studieveiledning Godkjent 7.6 Ragnhild Nordback Madsen 1 Måned siden
Pregnancy at NTNU Godkjent 3.5 Tore Hugubakken 1 Måned siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 1 Måned siden