Sider med Tema Organisasjonen .

Status Revisjon Bruker  
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Time siden
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 12.1 Morten Sylvester 5 Timer siden
Fakultetsstyret ved ØK Godkjent 2.7 (Mindre endring) Nina Huse 23 Timer siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 1 Dag siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.4 Rune Haugen 2 Dager siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 5 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.6 Vegard Stolpnessæter 6 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.3 Ann-Karin Bromstad 7 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.6 Ivar Skjåk Nordrum 7 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 9 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 11 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 11 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.8 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 12 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.5 Ingrun Furuhaug 12 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 13 Dager siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 13 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 19 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.7 (Mindre endring) Jan Håvard Ryen 19 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 21 Dager siden