Sider med Tema Råd og utvalg .

Status Revisjon Bruker  
Arbeidsmiljøundersøkelse - for ledere Godkjent 34.0 (Mindre endring) Kristin Lysklett 12 Timer siden
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 13.4 Rune Haugen 17 Timer siden
Felles forskningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helsevitenskap Godkjent 8.4 Kristina Jones 3 Dager siden
Programme council - MCT Godkjent 1.6 Vegard Stolpnessæter 4 Dager siden
Stedlig arbeidsmiljøutvalg i Gjøvik Godkjent 5.0 Lise M. Konow Linnerud 5 Dager siden
Råd og utvalg ved HF Godkjent 14.3 Ann-Karin Bromstad 5 Dager siden
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 12.6 Ivar Skjåk Nordrum 6 Dager siden
Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere Godkjent 3.9 (Mindre endring) Kristin Lysklett 7 Dager siden
Ledergruppen ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap – INB Godkjent 6.5 Kim Sørenssen 10 Dager siden Flytt til søppelkassen
Råd og utvalg ved Institutt for musikk Godkjent 6.6 (Mindre endring) Vegard Stolpnessæter 10 Dager siden
Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen - FUI Godkjent 5.8 (Mindre endring) Olve Iversen Hølaas 10 Dager siden
NTNUs kontor i Oslo Godkjent 5.5 Ingrun Furuhaug 10 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 18.5 Harald Lenschow 11 Dager siden
Studiekvalitetsutvalget ved NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karen Marie Øvern 11 Dager siden
Ansettelsesråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 2.9 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 13 Dager siden
Instituttledermøtet Det humanistiske fakultet - HF Godkjent 2.7 Cecilie Dibbern Lydersen 17 Dager siden
Samlokalisering IDI Godkjent 7.7 (Mindre endring) Jan Håvard Ryen 17 Dager siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 8.4 Vegard Rønning 19 Dager siden
Ledere ved NTNU Godkjent 14.7 (Mindre endring) Ole Henrik Hunstad Vik 19 Dager siden
Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 20 Dager siden