Sider med Tema IT-hjelp .

Status Revisjon Bruker  
IT-tjenester ved SVT Godkjent 2.1 Tore Hugubakken 2 Dager siden
Programvare på datasaler driftet av Orakeltjenesten Godkjent 8.8 Leif Jakobsen 2 Dager siden
Wikisider - Confluence Godkjent 2.1 Tanja Mathiesen 2 Dager siden
Blackboard - Instructor app for ansatte Godkjent 1.2 Kari Anne Flem Røren 3 Dager siden
Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund Godkjent 2.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Dager siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 28.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 Dager siden
Plagieringskontroll ved NTNU Godkjent 2.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 Dager siden
Innsida tilganger Godkjent 3.1 (Mindre endring) Tore Hugubakken 3 Dager siden
Digital eksamen Godkjent 13.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 Dager siden
Software for NTNU Math and Statistics Godkjent 3.1 Knut Lambrigt Vik 4 Dager siden
Blackboard - Tilgangsstyrt innhold Godkjent 1.2 Sissel Arhaug Basso 4 Dager siden
Software on the Software Farm Godkjent 10.3 Brynjulf Mauring 4 Dager siden
Blackboard - Group enrollment Godkjent 1.3 Sissel Arhaug Basso 4 Dager siden
Blackboard - Oppslag varsler og kalender Godkjent 1.4 Sissel Arhaug Basso 4 Dager siden
Blackboard - Announcements notifications and calendar Godkjent 1.3 Sissel Arhaug Basso 4 Dager siden
Blackboard - Finn fram i Blackboard Godkjent 1.3 Sissel Arhaug Basso 4 Dager siden
Blackboard - Navigate in Blackboard Godkjent 1.4 Sissel Arhaug Basso 4 Dager siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 5.5 Arve Bremseth 4 Dager siden
My Studies App Godkjent 2.8 Arve Bremseth 4 Dager siden
Bokmerker Godkjent 6.2 Arve Bremseth 4 Dager siden