Sider med Tema Verktøy .

Status Revisjon Bruker  
Installing printers in Mac OS X Godkjent 6.2 (Mindre endring) Magne André Rasmussen 9 Timer siden
Installere VPN Godkjent 12.5 Thomas Misje 2 Dager siden
Computer labs for everyone Godkjent 6.1 (Mindre endring) Leif Jakobsen 6 Dager siden
Programvare på datasaler driftet av Orakeltjenesten Godkjent 8.6 Leif Jakobsen 6 Dager siden
Installere NTNU-skriver i Mac OSX Godkjent 12.6 John Hanssen Kolstad 9 Dager siden
ArchiCAD Godkjent 2.2 (Mindre endring) Carl Johan Hambro 15 Dager siden
Course in presentation techniques Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anette Lindi 15 Dager siden
SPSS Godkjent 3.9 (Mindre endring) Richard Wærp 20 Dager siden
SPSS Godkjent 7.4 (Mindre endring) Richard Wærp 20 Dager siden
Teknisk utstyr ved biblioteket Godkjent 5.4 Stine Thordarson Moltubakk 22 Dager siden
Installere NTNU-skriver i Linux Godkjent 4.5 (Mindre endring) Mikal Stapnes 26 Dager siden
Kalender med Outlook Godkjent 5.6 (Mindre endring) Thomas Misje 26 Dager siden
Installere NTNU-skriver i Windows Godkjent 12.0 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Matlab for studenter Godkjent 12.9 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Flytt og sikkerhetskopier epost og kontakter Godkjent 6.3 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
LabVIEW Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
NAG Numeric Subroutine Library Godkjent 4.2 Knut Lambrigt Vik 1 Måned siden
NAG numeriske subrutinebibliotek Godkjent 8.5 Knut Lambrigt Vik 1 Måned siden
LabVIEW Godkjent 7.4 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Software on the Software Farm Godkjent 10.1 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden