Sider med Tema Prosjekt .

Status Revisjon Bruker  
Økonomirapporter i iAccess Godkjent 1.3 Elin Merete Bjørgen 16 Timer siden
Maconomy for prosjektledere Godkjent 4.8 Elin Merete Bjørgen 16 Timer siden
Prosjektstyring i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 17 Timer siden
Timeregistrering og godkjenning i iAccess Godkjent 1.4 Elin Merete Bjørgen 17 Timer siden
Skjema - Økonomi Godkjent 60.2 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Maconomy Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Maconomy Godkjent 6.9 Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
NTNU Brussels Office Godkjent 2.9 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.8 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 7 Dager siden
NTNUs Brusselkontor Godkjent 5.2 Sina Therese Blix Prestmo 11 Dager siden
Leiested Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Leiestedsbelastning i prosjekt Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Timeregistrering i Maconomy-klienten Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 17 Dager siden
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 8.7 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 20.4 Kristina Jones 24 Dager siden
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet - BOA Godkjent 3.6 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
Sponsored and commission-based activity - BOA Godkjent 1.5 Elin Merete Bjørgen 24 Dager siden
685-prosjekter Godkjent 4.3 Elin Merete Bjørgen 27 Dager siden
Horizon 2020 Godkjent 4.6 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden
Horisont 2020 Godkjent 9.5 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 Måned siden