Sider med Tema Beredskap .

Status Revisjon Bruker  
Vakt og service på campus Godkjent 4.1 (Mindre endring) Trond Øyum 17 Dager siden
Defibrillators Godkjent 2.3 Rune Haugen 17 Dager siden
Duty officers and help on campus Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 17 Dager siden
Evakueringsansvarligs brannansvar Godkjent 4.8 (Mindre endring) Trond Øyum 19 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.0 Espen Fjærvik 1 Måned siden
Områdeansvarlige - brann og rømming - ved HF Godkjent 6.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 1 Måned siden
HMS-roller ved NV Godkjent 17.0 (Mindre endring) Espen Fjærvik 1 Måned siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.4 Christoffer V Hallstensen 1 Måned siden
Hjertestartere Godkjent 4.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 1 Måned siden
Fire safety - Sydområdet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Fire safety - Kalvskinnet Godkjent 2.3 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Fire safety - Elgeseter Godkjent 2.1 (Mindre endring) Trond Øyum 2 Måneder siden
Fieldwork - for leaders Godkjent 5.8 Christen Torvik 3 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 3 Måneder siden
HMS ved ISM Godkjent 5.4 Geir Kristiansen 5 Måneder siden
Radiation protection - X-ray equipment Godkjent 3.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 5 Måneder siden
Bæresete Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Brannvest Godkjent 3.2 (Mindre endring) Trond Øyum 6 Måneder siden
Fire safety - Ålesund Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Fire safety - Gjøvik Godkjent 1.4 Karoline Lorentzen 9 Måneder siden