Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.3 Kristina Jones 2 Dager siden
Kontrollrutiner og tilsyn - helseforskning Godkjent 1.9 Kristina Jones 2 Dager siden
Planlegge prosjekt innen helseforskning Godkjent 5.1 Kristina Jones 2 Dager siden
Godkjenningsinstanser for helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 3 Dager siden
Forskningsetisk utvalg Godkjent 3.6 Martine Årebråt Markussen 3 Dager siden
Department seminars - IBT Godkjent 60.7 (Mindre endring) Kjetill Østgaard 6 Dager siden
Datainnsamling Godkjent 2.4 Guro Bråten Olsborg 6 Dager siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 19.0 Harald Lenschow 6 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.5 Kristin Skjeldestad 9 Dager siden
Nettskjema Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Dager siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.6 Kristina Jones 12 Dager siden
Søk opptak - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 8.8 Bjarne Anders Lein 16 Dager siden
Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 4.4 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 10.1 Cicilie Nordvik 1 Måned siden
Ansattmobilitet Godkjent 4.5 Torstein Høe 1 Måned siden
Cristin contacts Godkjent 1.6 Liv Gaustad 1 Måned siden
Data management plan Godkjent 4.1 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Datahåndteringsplan Godkjent 6.0 (Mindre endring) Ingrid Heggland 1 Måned siden
Create NTNU presentations Godkjent 5.6 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Nyttig informasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 5.7 May Karin Dyrendahl 1 Måned siden