Sider med Tema Undervisning .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - Bruk av sandkasse Godkjent 1.3 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 1 Dag siden
Blackboard - Creating and editing announcements Godkjent 1.2 (Mindre endring) Haakon Aasprong 2 Dager siden
Blackboard - Creating group assignments Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Creating individual mandatory assignments Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Sending email to students Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Opprette gruppeinnleveringer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Opprette individuelle obligatoriske innleveringer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - Sende e-post til studenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - overgang fra Itslearning og Fronter for studenter Godkjent 3.0 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Blackboard - transition from Itslearning and Fronter for students Godkjent 2.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 Dager siden
Nettbaserte læringsressurser Godkjent 2.1 Tonje Mogstad Høivik 3 Dager siden
Verktøy for idémyldring Godkjent 1.7 Tonje Mogstad Høivik 3 Dager siden
Verktøy for interaksjon og samarbeid Godkjent 5.1 Tonje Mogstad Høivik 3 Dager siden
Presentasjonsverktøy til undervisning Godkjent 2.3 Tonje Mogstad Høivik 3 Dager siden
The flipped classroom method Godkjent 1.5 Tonje Mogstad Høivik 3 Dager siden
Møteplasser for læring Godkjent 4.6 Tonje Mogstad Høivik 3 Dager siden
Blackboard - Innholdsområde og menyer for å legge til innhold Godkjent 1.1 Haakon Aasprong 3 Dager siden
Blackboard - Content areas and menus for adding content Godkjent 1.2 (Mindre endring) Haakon Aasprong 3 Dager siden
Blackboard - Using the sandbox Godkjent 1.2 (Mindre endring) Martin Veier-Olsen 4 Dager siden
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.6 Morten Bjerkholt 5 Dager siden