Sider med Målgruppe Studenter .

Status Revisjon Bruker  
Utskrift ved biblioteket Godkjent 4.6 Idun Knutsdatter Østerdal 1 Dag siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 4.5 Idun Knutsdatter Østerdal 1 Dag siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 1 Dag siden
Blackboard - Export files from Fronter - for students Godkjent 1.2 Morten Bjerkholt 1 Dag siden
Blackboard - Eksport av filer fra Fronter - for studenter Godkjent 1.2 Morten Bjerkholt 1 Dag siden
Blackboard - Export files from Itslearning - for students Godkjent 1.4 Morten Bjerkholt 1 Dag siden
Blackboard - Eksport av filer fra Itslearning - for studenter Godkjent 1.3 Morten Bjerkholt 1 Dag siden
How to apply for Open Access funding Godkjent 1.9 Nina Andersen 1 Dag siden
Studieveiledere ved fakultet for ingeniørvitenskap Godkjent 20.6 Ragnhild Nordback Madsen 1 Dag siden
Forms and Guidelines for the Master Thesis at the Faculty of Medicine Godkjent 4.7 Lars Trovatten Grønflaten 1 Dag siden
IT-sikkerhet Godkjent 6.2 (Mindre endring) Christoffer V Hallstensen 1 Dag siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 5.4 Tore Hugubakken 2 Dager siden
Skikkethetsvurdering Godkjent 6.2 Kjersti Møller 2 Dager siden
Begrunnelse og klage Godkjent 16.2 (Mindre endring) Kari Støre Gullichsen 2 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 1.8 Pernille Feilberg 2 Dager siden
Råd og utvalg ved SU-fakultetet Godkjent 2.0 Kjersti Strømme 2 Dager siden
Fakultetsstyret ved NV-fakultetet Godkjent 1.3 Pernille Feilberg 2 Dager siden
Video recording and production Godkjent 1.5 Andreas Aarlott 2 Dager siden
Elections Godkjent 10.0 Kristin Wergeland Brekke 2 Dager siden
Styrevalg Godkjent 16.0 Kristin Wergeland Brekke 2 Dager siden