Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
NTNU og SINTEF - felles ledermøter Godkjent 1.7 Tore Hugubakken 1 Dag siden
Utskrift ved biblioteket Godkjent 4.6 Idun Knutsdatter Østerdal 1 Dag siden
Kurs og veiledning ved biblioteket Godkjent 4.5 Idun Knutsdatter Østerdal 1 Dag siden
Bruke og referere til kilder Godkjent 5.6 Marit Brodshaug 1 Dag siden
Valg ved IE Godkjent 2.1 Nina Kotte 1 Dag siden
Elections at IE Godkjent 2.2 Nina Kotte 1 Dag siden
How to apply for Open Access funding Godkjent 1.9 Nina Andersen 1 Dag siden
Innføring av nytt felles filområde Godkjent 3.8 Ole Einar Brækken 1 Dag siden
Kom i gang med MOOC Godkjent 1.4 Tone Kvenild 1 Dag siden
IT-sikkerhet Godkjent 6.2 (Mindre endring) Christoffer V Hallstensen 1 Dag siden
Finn ditt verneombud Godkjent 25.2 Kristin Wergeland Brekke 2 Dager siden
Lableie og budsjettering av prosjekter ved IEL Godkjent 1.1 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
IE-fakultetet Godkjent 11.0 Kai Torgeir Dragland 2 Dager siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 2.9 Ole Einar Brækken 2 Dager siden
Administrativ støtte for ansatte ved ISM Godkjent 10.2 (Mindre endring) Hanne Strypet 2 Dager siden
Utdanningsutvalget ved SU Godkjent 1.9 Kjersti Strømme 2 Dager siden
Læringsmiljøutvalget - LMU Godkjent 5.4 Tore Hugubakken 2 Dager siden
Skikkethetsvurdering Godkjent 6.2 Kjersti Møller 2 Dager siden
Uniped Godkjent 3.7 (Mindre endring) Marit R. Pettersen 2 Dager siden
Ledergruppen ved NV-fakultetet Godkjent 1.8 Pernille Feilberg 2 Dager siden