Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Arbeidsflyt for Campusservice Godkjent 6.9 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Taushetserklæring for Vakt og service Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Håndtering av beredskapskort Godkjent 1.4 Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Behandling av data i NTNUs kameraovervåkning Godkjent 1.2 Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Anskaffelse og drift av overvåkningskamera Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Sletting av persondata i adgangskontrollsystemet Godkjent 1.6 Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
HMS ved Campusservice Godkjent 17.6 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Organisering av HMS i Campusservice Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Timer siden
Finn ditt verneombud Godkjent 42.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Timer siden
Nettbutikk-prosjektet Godkjent 4.5 Ane Sunniva Tvete 7 Timer siden
Internasjonalisering - ansattpris Godkjent 2.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Timer siden
Flytteprosess Ålesund Godkjent 2.5 Else Britt Ervik 8 Timer siden
Arbeidsmiljø og tilgjengelighet - ansattpris Godkjent 3.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Timer siden
Likestilling - ansattpris Godkjent 2.4 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Timer siden
Nyskaping og samarbeid med arbeidslivet - ansattpris Godkjent 1.9 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Timer siden
Prisen for utdanningskvalitet Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 8 Timer siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 15.7 Harald Lenschow 9 Timer siden
Fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 9 Timer siden
Studieprogramråd - NV Godkjent 17.9 Pernille Feilberg 9 Timer siden
Forskningsformidling - ansattpris Godkjent 2.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 9 Timer siden