Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Blackboard - student preview and edit mode Godkjent 1.7 Therese Federl 16 Timer siden
Ledere ved NTNU Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jakobe Olea T. H. Juul 19 Timer siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 6.9 Harald Lenschow 20 Timer siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 4.8 Therese Mjøen 20 Timer siden
Studieprogramråd for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Godkjent 4.0 Therese Mjøen 20 Timer siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 23.8 Øyvind Buljo 20 Timer siden
Borrow and order from the library Godkjent 8.5 Astrid Sandvik 21 Timer siden
Rules and conditions for borrowing from the library Godkjent 2.9 Astrid Sandvik 21 Timer siden
Låneregler og betingelser ved biblioteket Godkjent 4.0 Astrid Sandvik 21 Timer siden
Låne og bestille fra biblioteket Godkjent 16.3 Astrid Sandvik 21 Timer siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 Marian Førde 21 Timer siden
HR-medarbeidere Godkjent 29.3 Bjarne Anders Lein 21 Timer siden
Blackboard - Course management - Adding staff to a course Godkjent 1.7 (Mindre endring) Therese Federl 22 Timer siden
Finn ditt verneombud Godkjent 35.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 23 Timer siden
Samlokalisering - NV Godkjent 7.7 Pernille Feilberg 23 Timer siden
Tilsettingsråd for Fellesadministrasjonen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 23 Timer siden
Ferdige presentasjoner om NTNU Godkjent 13.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 23 Timer siden
Rammeavtaler for innkjøp Godkjent 22.3 (Mindre endring) Thomas Misje 23 Timer siden
Digital registration of grades - for academic staff Godkjent 1.1 Marian Førde 23 Timer siden
Adobe Acrobat Godkjent 4.2 Knut Lambrigt Vik 23 Timer siden