Sider med Målgruppe Medarbeidere .

Status Revisjon Bruker  
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 9.9 Christine Anne Sætre 8 Timer siden
E-rom innlogging Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 10 Timer siden
HMS ved Campusservice Godkjent 17.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 11 Timer siden
God informasjonssikkerhet på arbeidsplassen - Vakt og service Godkjent 1.1 Anne Cecilie Holen 11 Timer siden
Dokumentbibliotek for undervisere ved medisinstudiet Godkjent 10.2 Ivar Skjåk Nordrum 11 Timer siden
Contact your orderer Godkjent 5.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 13 Timer siden
Opprette og avslutte internprosjekter Godkjent 2.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 13 Timer siden
Klagenemnda Godkjent 7.6 Edith Marlene Søndre 14 Timer siden
Working with human material Godkjent 4.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 14 Timer siden
Arbeid med humant materiale Godkjent 11.1 Edith Marlene Søndre 14 Timer siden
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 34.7 Elin Merete Bjørgen 15 Timer siden
Code of ethics for employees at NTNU Godkjent 3.6 Kristin Wergeland Brekke 16 Timer siden
LOSAM for rektors stab og organisasjon Godkjent 9.2 Edith Marlene Søndre 16 Timer siden
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 4.7 Kristin Wergeland Brekke 16 Timer siden
Anskaffelser Godkjent 6.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 16 Timer siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 1.4 Heine Anders Skipenes 17 Timer siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 Heine Anders Skipenes 17 Timer siden
Basware PM - Innkjøp Godkjent 10.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 17 Timer siden
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 6.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 17 Timer siden
Låne elbil til tjenestekjøring Godkjent 14.4 (Mindre endring) Trond Øyum 18 Timer siden