Tilbake

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2013/forskrift-om-universell-utforming-av-ikt.html?id=731419

Siden eksisterer ikke enda og tittelen er ugyldig.