Tilbake

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/universell-utforming-lonner-seg-for-alle.html?id=670433

Siden eksisterer ikke enda og tittelen er ugyldig.