Tilbake

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Installere+NTNU-skriver+i+Mac+OSX#section-Installere+NTNU-skriver+i+Mac+OSX-Legge+til+spesifikk+driver+-%C2%A0n%C3%B8dvendig+for+etterbehandling

Siden eksisterer ikke enda og tittelen er ugyldig.