Tilbake

https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styret+og+ledelsens+oppgaver+i+kvalitetssikring+av+utdanning

Siden eksisterer ikke enda og tittelen er ugyldig.