Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 6 Timer siden
Databehandleravtale Godkjent 5.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 3 Dager siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Digital security incident Godkjent 1.7 Vebjørn Slyngstadli 7 Timer siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 8 Timer siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.1 Guro Bråten Olsborg 1 Måned siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 7 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer Hallstensen 3 Måneder siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 29 Dager siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Information security while travelling Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 29 Dager siden
Installere VPN Godkjent 15.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 11 Måneder siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Dager siden
Lagring av filer og dokumenter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Thomas Misje 3 Måneder siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
NICE-1 Godkjent 1.5 Thomas Misje 22 Dager siden
NICE-1 Godkjent 3.5 (Mindre endring) Thomas Misje 22 Dager siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 4 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 4 Måneder siden