Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 28 Dager siden
Databehandleravtale Godkjent 5.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 Måned siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Måneder siden
Digital security incident Godkjent 1.8 (Mindre endring) Thomas Misje 24 Dager siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 28 Dager siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 12 Måneder siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.5 Kristina Jones 11 Timer siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 4 Måneder siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Information security while travelling Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Installere VPN Godkjent 15.5 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 1 År siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Klassifisering av filer og informasjon Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Lagring av filer og dokumenter Godkjent 2.5 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
NICE-1 Godkjent 1.5 Thomas Misje 1 Måned siden
NICE-1 Godkjent 3.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden