Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Risikovurdering for informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Anders Gimmestad Gule 2 År siden
Personvernerklæring for EpN – emneplanlegging på nett Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden Flytt til søppelkassen
Personvernerklæring for EVUweb Godkjent 1.0 Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Personvernerklæring for Felles studentsystem Godkjent 3.0 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
Policy for information security Godkjent 1.8 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 1 År siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT-sikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
IT security Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Risikovurdering ved håndtering av personopplysninger - helseforskning Godkjent 1.7 Christoffer V Hallstensen 1 År siden
Melde avvik og uønskede hendelser - informasjonssikkerhet Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Rapportering av mistenkelig e-post Godkjent 2.4 Harald Hauknes 1 År siden
Report suspicious e-mail Godkjent 2.3 Harald Hauknes 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Politikk for informasjonssikkerhet Godkjent 1.8 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 1 År siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 11 Måneder siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Måneder siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 8 Måneder siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.9 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
NTNU SOC - Digital sikkerhet Godkjent 1.7 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden
NTNU SOC - Digital security Godkjent 1.1 (Mindre endring) Halvor Johan Steine 5 Måneder siden