Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Beskytte dokumenter i Microsoft Office med kryptering Godkjent 1.8 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.8 Vebjørn Slyngstadli 3 Dager siden
Databehandleravtale Godkjent 5.1 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 6 Dager siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 10 Måneder siden
Digital security incident Godkjent 1.7 Vebjørn Slyngstadli 3 Dager siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 6.5 Vebjørn Slyngstadli 3 Dager siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 11 Måneder siden
Håndtering av forskningsdata fra helseforskning Godkjent 5.1 Guro Bråten Olsborg 2 Måneder siden
ICT Regulations Godkjent 1.9 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
IKT-reglement Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 12 Måneder siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.4 (Mindre endring) Gaute Wangen 7 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - risikostyring Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Informasjonssikkerhet - risikovurdering Godkjent 3.3 Jorunn Wessel 12 Måneder siden
Informasjonssikkerhet - roller og ansvar Godkjent 3.1 Christoffer V Hallstensen 3 Måneder siden
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.9 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Information security and travel Godkjent 1.4 Jorunn Wessel 5 Måneder siden
Information security while travelling Godkjent 1.9 Karoline Lorentzen 1 Måned siden
Installere VPN Godkjent 15.5 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden