Sider med Tema Fakta og tall .

Status Revisjon Bruker  
Extended leader group ITEM Godkjent 1.2 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Læringsmiljøutvalget Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Felles forskningsutvalg og Felles utdanningsutvalg for St. Olavs Hospital og Fakultet for medisin og helse Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Fakultetsstyret - fakultet for teknologi Godkjent 23.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Det nasjonale dekanmøte innen medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Studieprogramråd ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Arbeidsflyt for Driftsavdelingen Godkjent 1.0 Anne Cecilie Holen 2 År siden
Ledergruppen ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Fakultetsstyret IME Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Styre råd og utvalg ved Det medisinske fakultet - DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Postmottak og dokumentsenter Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for naturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Vitenskapsmuseet - Styret ved Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Tove Eivindsen 2 År siden
Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Råd og utvalg ved AB-fakultetet Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Tilsettingsråd ved Fakultet for arkitektur og billedkunst Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Lokalt samarbeidsutvalg -LOSAM- ved IME-fakultetet Godkjent 1.0 Nina Kotte 2 År siden
Studieprogramråd - NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden