Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Feriepenger Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 5 Måneder siden
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.5 Vivian Sekkenes 1 Dag siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 6 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 3 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 9.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.3 Elin Merete Bjørgen 1 Dag siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 10 Måneder siden
Overtid Godkjent 6.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 8 Måneder siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Salary negotiations Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Skjema - Økonomi Godkjent 59.9 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 3 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 27 Dager siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden