Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Tilsetting - IVT Godkjent 1.0 Tone Kvenild 4 År siden
Lønns- og trekkoppgave Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 3 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Tilsetting - IVT - HR Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Skattetrekk Godkjent 3.8 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden
Paga Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden
Salary - frequently asked questions Godkjent 1.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Lønnsforhandlinger Godkjent 2.0 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Salary negotiations Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Tilsette og endring av stilling - Skjema - IE Godkjent 1.5 Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Lønn - godtgjørelser - tillegg Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 1 År siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 12 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 4 Måneder siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 2 Måneder siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Feriepenger Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 13 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.9 Bjarne Anders Lein 10 Dager siden
Skjema - Økonomi Godkjent 61.3 Elin Merete Bjørgen 9 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.6 Elin Merete Bjørgen 5 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.0 (Mindre endring) Vivian Sekkenes 2 Dager siden