Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 9 Måneder siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 8 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 7 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 6 Måneder siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
Overtid Godkjent 6.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.2 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden