Sider med Tema Forskning .

Status Revisjon Bruker  
European Funding MH - Marie Curie Actions Godkjent 3.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Becoming a visible NTNU researcher Godkjent 1.1 Nancy Reney Bazilchuk 5 År siden
Visitors at NTNU Godkjent 1.9 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Innsamlingsprotokoll for vevsprøver til DNA analyse Godkjent 1.4 Anders Nese 4 År siden
Horizon 2020 - Essential Knowledge for Researchers at MH Godkjent 1.1 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Rentals and relocation Godkjent 2.1 Thomas Andersen 3 År siden
Medforfatter Godkjent 1.9 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Ansattmobilitet gjennom Erasmus+ Godkjent 1.0 Hege Gabrielsen Førsvoll 3 År siden
Veiledning for helseforskning - Planleggingsfasen Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Regler for oppbevaring og utlevering av humant biologisk materiale Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Prosjektleders forksningsansvarliges og prosjektmedarbeiders ansvar i helseforskning Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Forskningsdeltakeres rettigheter i helseforskning Godkjent 1.2 Kristina Jones 2 År siden
Forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Om forskerlinjen Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Gjennomføring av forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Om forskerlinjen ved medisinstudiet Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Veilederinformasjon - Forskerlinjen - Medisinstudiet Godkjent 1.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Utvalg for forskning og forskerutdanning IME Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Forskningsutvalget ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden