Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Access to Inspera Assessment - for employees and graders Godkjent 1.1 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 24 Dager siden
Administrasjon av eksamen på medisinstudiet Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.5 Anette Knutsen 1 Måned siden
Assessment form for masters theses MNT subjects Godkjent 3.5 Therese Mjøen 3 Måneder siden
Automatic graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 22 Dager siden
Begrunnelse og klage Godkjent 23.1 Anette Knutsen 3 Dager siden
Bestill eksamensring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Blackboard - Conversion of file formats for multiple choice questions Godkjent 1.9 (Mindre endring) Lasse Georg Tønnessen 1 År siden
Bruk av vedlegg i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Central Appeals Committee Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Cheating on exams Godkjent 2.3 Anette Knutsen 4 Måneder siden
Cover page template for examinations Godkjent 2.8 Elin Merete Bjørgen 2 År siden
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Datateknologi og informatikk – IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 8 Måneder siden Flytt til søppelkassen
Datateknologi og informatikk ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 År siden
Deadline for announcement of grades Godkjent 1.9 (Mindre endring) Sindre Bjørnar Aasheim Norås 3 År siden
Delayed exam registration Godkjent 2.8 (Mindre endring) Anette Knutsen 7 Måneder siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 5.0 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 13 Timer siden
Description of grades for master thesis Godkjent 1.3 Lars Trovatten Grønflaten 7 Måneder siden
Digital eksamen Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Digital eksamen - eksamensark som skal skannes Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital eksamen - for eksterne sensorer Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Digital eksamen - for sensorer Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Godkjent 3.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Digital eksamen - skanning som supplement - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.6 Per Henning 1 Dag siden
Digital exam Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 År siden
Digital Exam - for External Examiners Godkjent 1.0 Mads Saurstrø 1 År siden
Digital Exam - for External Graders Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Digital exam - scanning as a supplement - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 11 Måneder siden
Digital exam for students Godkjent 7.3 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 7 Måneder siden
Digital exam glossary - for employees Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 4 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen – for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden Flytt til søppelkassen
Digital home exam - for academic staff Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 4 Måneder siden
Digital overføring av sensur Godkjent 2.3 Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Digital registration of grades - for academic staff Godkjent 1.4 Miriam Nesbø 11 Måneder siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Måneder siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital school exam - for students Godkjent 8.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Digital school exam - use of sheets for scanning Godkjent 1.1 Marian Førde 1 År siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 16 Dager siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden