Sider med Målgruppe Studenter .

Status Revisjon Bruker  
Læringsmåldatabasen - MH Godkjent 2.2 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Innsida news Godkjent 2.8 Tore Hugubakken 2 År siden
Oppstartsseminar for doktorgradskandidater Godkjent 1.7 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Guidelines for written communication Godkjent 1.3 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 6 År siden
LOS-tjenesten - Medisinstudiet - MH Godkjent 1.3 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
Universitetsavisa Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 6 År siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.2 Pernille Wangsholm 6 År siden
Printing PowerPoint slides Godkjent 1.0 Christian Moen Fjære 6 År siden
Utskrift av PowerPoint-plansjer Godkjent 1.6 Christian Moen Fjære 6 År siden
Tegnsett i terminal og editorer Godkjent 1.7 Pernille Wangsholm 6 År siden
Character sets in terminals and editors Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mikkel Berg Strømstad 6 År siden
Printing PowerPoint slides Godkjent 1.3 Pernille Wangsholm 6 År siden
Wiki pages - Confluence Godkjent 1.5 Pernille Wangsholm 6 År siden
Hostmasters at NTNU Godkjent 1.0 Nancy Reney Bazilchuk 6 År siden
Koble til nettverksområde med Ipad eller Iphone Godkjent 2.0 Pernille Wangsholm 6 År siden
Connect to your home directory via Ipad or Iphone Godkjent 1.3 Pernille Wangsholm 6 År siden
NTNU Alumni Association Godkjent 1.2 Nancy Reney Bazilchuk 6 År siden
Share an Innsida message channel Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 6 År siden
Sjekkliste for innlevering av doktoravhandling Godkjent 2.5 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Software farm with Android Godkjent 1.1 Olav Gundersen 6 År siden
Learning Environment Committee Godkjent 1.3 (Mindre endring) Mads Saurstrø 5 År siden
How to work with a remote desktop Godkjent 2.2 (Mindre endring) Anne-Siri Borander 5 År siden
Version Control with Git Godkjent 1.1 Roger W. J. Alterskjær 5 År siden
Krav til universell utforming ved innkjøp av IKT-løsninger Godkjent 1.5 Christine Anne Sætre 5 År siden
Tasks for council and committee in the quality assurance of education programme Godkjent 2.2 Christine Anne Sætre 5 År siden
Koble til nettverksområde med Linux test Godkjent 1.5 Anders Nese 5 År siden
Karakterbeskrivelser for teknologiske fag Godkjent 5.3 Christine Anne Sætre 5 År siden
Authentication on wired network Godkjent 1.7 Anders Nese 5 År siden
Disconnected from the NTNU network Godkjent 1.3 Anders Nese 5 År siden
Skriv gode filnavn Godkjent 1.3 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 5 År siden
Versjonskontroll med Git Godkjent 1.6 (Mindre endring) Morten Vaale Noddeland 5 År siden
Configuring LDAP Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tomas Albertsen Fagerbekk 5 År siden
Oppsett av LDAP Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tomas Albertsen Fagerbekk 5 År siden
Bruke avtrekksskap Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Sikkerhetskrav til avtrekksskap Godkjent 3.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Brosjyre Godkjent 2.0 Bjørg Danielsen 4 År siden
Skills course for students with ADHD Godkjent 1.6 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Søk opptak ved Universitetssenteret på Svalbard Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Application for exchange studies Godkjent 1.0 Cesilie Welle Lande 4 År siden
Lektorutdanningen for realfag - studiets oppbygging før 2013 Godkjent 3.6 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Setting up your email account in OS-X Godkjent 1.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 4 År siden
LaTeX - installation and introduction Godkjent 1.6 (Mindre endring) Christian Moen Fjære 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og biologi Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og fysikk Godkjent 4.1 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og informatikk Godkjent 2.7 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden
Lektorutdanning i realfag før 2013 - matematikk og kjemi Godkjent 2.2 Sølvi Bente Sønvisen 4 År siden