Sider med Tema HMS for studenter .

Status Revisjon Bruker  
Bruke avtrekksskap Godkjent 4.9 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Sikkerhetskrav til avtrekksskap Godkjent 3.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 5 År siden
Student chaplain Godkjent 1.0 Sindre Bjørnar Aasheim Norås 4 År siden
Tiltak og varsling ved feil og driftsavbrudd i avtrekksskap Godkjent 3.4 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
Kontrollere avtrekksskap Godkjent 4.8 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
Sikkerhetskurs for studenter ved IE Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Student ved IE Godkjent 4.2 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
University Chaplain Godkjent 1.9 Maria Lillemoen 1 År siden
Ansvar og oppgaver for avtrekksskap Godkjent 3.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Roles and responsibility for fume cupboards Godkjent 1.5 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Studenters arbeidsmiljø - rettigheter og plikter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Ergonomics in the laboratory Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Working with fume cupboards Godkjent 1.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Safety requirements for fume cupboards Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Checking fume cupboards Godkjent 2.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Actions and reporting in the case of problems with fume cupboards Godkjent 1.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Forsikring for studenter Godkjent 3.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
HSE for students - Faculty of Humanities - HF Godkjent 1.0 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
HMS ved IV Godkjent 3.9 Roar Eriksen 1 År siden
Report problems and discrepancies – HSE Godkjent 5.8 (Mindre endring) Arve Johansen 1 År siden Flytt til søppelkassen
HSE Policy Godkjent 2.2 Hilde Apneseth 1 År siden
Gravide og kjemikalier Godkjent 3.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy at NTNU Godkjent 4.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Gravide og støy Godkjent 2.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and biological factors Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Gravide og biologiske faktorer Godkjent 2.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and chemicals Godkjent 2.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Pregnancy and noise Godkjent 2.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Working with experimental animals Godkjent 4.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Avtrekksskap i laboratorier og verksted Godkjent 5.4 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
Fume cupboards in laboratories and workshops Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 År siden
HMS for studenter ved HF Godkjent 1.3 Åshild Berg-Tesdal 1 År siden
Unacceptable behaviour- harassment and conflict Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 10 Måneder siden
Gravid ved NTNU Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Working with hydrogen fluoride and related substances Godkjent 3.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Gravide og stråling Godkjent 3.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
Arbeid med genmodifiserte organismer Godkjent 2.9 Ann Kristin Sjaastad 7 Måneder siden
Whistleblowing Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 6 Måneder siden
Fieldwork - for leaders Godkjent 5.8 Christen Torvik 6 Måneder siden
Duty officers and help on campus Godkjent 2.5 (Mindre endring) Trond Øyum 3 Måneder siden
Laboratorie- og verkstedhåndbok Godkjent 9.9 Arve Johansen 3 Måneder siden
Laboratory and workshop handbook Godkjent 1.9 Arve Johansen 3 Måneder siden
Pregnancy and radiation exposure Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Working with human material Godkjent 5.8 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Vaksine Godkjent 6.6 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Vaccinations Godkjent 3.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Safety data sheets Godkjent 6.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Radiation protection coordinators Godkjent 5.1 Ann Kristin Sjaastad 1 Måned siden
Studentprest Godkjent 3.6 Jorunn Wessel 25 Dager siden
Sikkerhetskurs for studenter - IE Godkjent 7.5 Kjersti Marie Bakken 20 Dager siden
Seksuell trakassering Godkjent 2.1 Vebjørn Slyngstadli 14 Dager siden
Sexual harassment Godkjent 1.5 Vebjørn Slyngstadli 14 Dager siden
HMS ved NV Godkjent 46.6 Espen Fjærvik 10 Dager siden