Sider med IT-info programvare .

Status Revisjon Bruker  
Abaqus Godkjent 2.7 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Active-HDL Godkjent 2.1 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
ActivePerl Godkjent 1.9 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Administrere egen NTNU PC Godkjent 1.0 Vibeke Ann Pettersen 3 År siden
Administrere egen NTNU-pc Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 År siden
AdminStudio Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Adobe Acrobat Godkjent 9.6 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Adobe Acrobat Godkjent 7.8 Jan Ole Waagen 5 Måneder siden
Adobe Acrobat Reader DC Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Adobe Creative Cloud Godkjent 2.9 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.2 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe Framemaker Godkjent 1.9 Pernille Wangsholm 6 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.6 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe InDesign Godkjent 2.1 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 2.2 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Lightroom Godkjent 1.9 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 1.5 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Photoshop Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.0 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
Adobe Premiere Godkjent 2.4 Knut Lambrigt Vik 1 År siden
AIM-Spice Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Aimsun Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Altium Godkjent 1.4 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
AML Godkjent 1.6 Jan Ole Waagen 6 Måneder siden
Anaconda3 Godkjent 1.7 Jan Ole Waagen 4 Måneder siden
ANSYS Godkjent 5.3 Jan Ole Waagen 1 Måned siden
Anti-virus for mac Godkjent 2.0 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Antivirus for Mac Godkjent 2.7 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Anti-virus for studenter Godkjent 1.4 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden
Anti-virus for students Godkjent 1.2 Vebjørn Slyngstadli 1 År siden