Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Access for externally employed PhD-candidates Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 2 År siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Admission requirements for PhD programmes Godkjent 2.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 3 År siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 5 Måneder siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 6 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 3 Måneder siden
Brosjyre Godkjent 2.0 Bjørg Danielsen 4 År siden
Bruksregler for NTNU-logoen Godkjent 2.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 3 År siden
Business cards Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 15 Dager siden
Checklist for submitting your dissertation Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Conflicts - PhD Godkjent 1.3 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Delays during the PhD period Godkjent 1.4 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Dissemination of research - PhD Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 2 År siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Doktorgrad - avslutningsfasen Godkjent 1.8 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - Opplæringsdel Godkjent 2.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 9 Måneder siden
Doktorgrad - oppstartsfasen Godkjent 2.0 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 1 Dag siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.1 (Mindre endring) Runa Nilssen 20 Dager siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 2 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IVT Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Doktorgradsprogrammer Godkjent 2.6 Pernille Feilberg 2 År siden
Driftsmidler - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 3 Måneder siden
Farger i grafisk profil Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 14.8 Mads Nordtvedt 2 Måneder siden
Finansiering av doktorgrad Godkjent 1.4 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 År siden
Follow-up during the PhD period Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 22 Dager siden
Formidling - doktorgrad Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Forsinkelse i doktorgradsløpet Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.4 Heine Anders Skipenes 2 Dager siden
Frivillig oermisjon - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 3 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Frivillig permisjon for stipendiater - Rutiner ved MH Godkjent 1.8 (Mindre endring) Janne Tellefsen 2 År siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden