Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Gjenoppstartsstipend ved HF Godkjent 1.2 (Mindre endring) Gro Lurås 4 År siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 9 Måneder siden
Håndbok for doktorgradsutdanningen Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tone Kvenild 4 År siden
Illness and leave of absence - PhD Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Improving the quality of your dissertation Godkjent 1.4 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 4 År siden
Institutt for Elkraftteknikk Publikasjoner 2015 Godkjent 1.4 Åshild Undlien Meistad 3 År siden
IVM - PhD Godkjent 1.0 Øyvind Buljo 2 År siden
Joint doctoral degrees Godkjent 2.1 Gro Lurås 1 Måned siden
Konflikter i doktorgradsperioden Godkjent 1.5 Kristin Wergeland Brekke 2 År siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 29 Dager siden
Lag trykksaker på web Godkjent 3.9 Mads Nordtvedt 3 År siden
Lage presentasjon Godkjent 15.2 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 18 Dager siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Levere doktorgradsavhandling ved NT Godkjent 1.0 Per Henning 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NV Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 3 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin Godkjent 1.0 Kristina Jones 4 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - DMF Godkjent 1.0 Janne Tellefsen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
NTNUs skrifttype Godkjent 2.8 Mads Nordtvedt 1 År siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Oppstartsseminar for doktorgradskandidater Godkjent 1.7 (Mindre endring) Liv Ragnhild Holdhus Sjursen 6 År siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
PhD -- academic training Godkjent 1.9 Thomas Andersen 4 År siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 29 Dager siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
PhD agreement Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden
PhD candidate supervision Godkjent 2.6 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 1 Måned siden
PhD forms - IV Godkjent 1.5 Runa Nilssen 1 Måned siden
PhD Handbook Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 11 Måneder siden
PhD required duties Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
PhD start-up seminar Godkjent 1.2 Christine Anne Sætre 6 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Procedures for PhD candidates at IBM Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carine Louise Nilsen 10 Måneder siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 2.2 Heine Anders Skipenes 10 Dager siden
Project description - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Publisere disputaser på nett Godkjent 4.9 Kristina Jones 2 År siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 1 Måned siden
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.7 (Mindre endring) Gro Lurås 3 År siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 1 Måned siden
Publish your doctoral thesis in NTNU Open Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 2 År siden
Publishing - PhD Godkjent 1.7 Roar Storleer 2 År siden
Research stay abroad - PhD Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 10 Dager siden
Responsibilities during the execution phase Godkjent 1.5 Anders Nese 4 År siden
Responsibilities during the final phase Godkjent 1.3 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 6 År siden
Responsibilities during the start-up phase Godkjent 1.3 Christine Anne Sætre 6 År siden