Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Publisere disputaser på nett Godkjent 4.9 Kristina Jones 2 År siden
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NV Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Submitting your doctoral thesis - PhD Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 År siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
PhD required duties Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
NTNUs skrifttype Godkjent 2.8 Mads Nordtvedt 1 År siden
Trial lecture and defence Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
PhD Handbook Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 11 Måneder siden
Skilt og dekor Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Procedures for PhD candidates at IBM Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carine Louise Nilsen 10 Måneder siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 10 Måneder siden
Doktorgrad - Opplæringsdel Godkjent 2.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 10 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Farger i grafisk profil Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Project description - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 9 Måneder siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 8 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
PhD candidate supervision Godkjent 2.6 (Mindre endring) Gro Lurås 8 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 7 Måneder siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 7 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 6 Måneder siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 6 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 6 Måneder siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 4 Måneder siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 4 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 3 Måneder siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 3 Måneder siden
Skjema - Doktorgrad - AD Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 3 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 3 Måneder siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 3 Måneder siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.5 Pia Karoline Farstad Eriksen 2 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 2 Måneder siden