Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Co-authorship Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin - MH Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Levere doktorgradsavhandling ved NV Godkjent 2.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 År siden
Avhandlingsformer - artikkelbasert og monografi - doktorgrad Godkjent 2.7 Kristina Jones 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
PhD required duties Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
NTNUs skrifttype Godkjent 2.8 Mads Nordtvedt 1 År siden
Trial lecture and defence Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
PhD Handbook Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Skilt og dekor Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Procedures for PhD candidates at IBM Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carine Louise Nilsen 1 År siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Doktorgrad - Opplæringsdel Godkjent 2.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Farger i grafisk profil Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 11 Måneder siden
Project description - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 10 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
PhD candidate supervision Godkjent 2.6 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 8 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 7 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 7 Måneder siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 5 Måneder siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 4 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 4 Måneder siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 4 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
PhD agreement Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Illness and leave of absence - PhD Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 3 Måneder siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 3 Måneder siden
Joint doctoral degrees Godkjent 2.1 Gro Lurås 3 Måneder siden